Reglement Localdarts.

Tijdens toernooien en recreantenavonden van localdarts dienen bepaalde regels nageleefd te worden.
Wanneer deze niet nageleefd of overschreden worden, kan schorsing/uitsluiting volgen.

Wanneer krijgt iemand schorsing/uitsluiting ?

*na uitschakeling knock-outs volgende ronde niet schrijven wanneer men niet vrijgesteld is van schrijven door de wedstrijdleiding.
*Onsportief of agressief gedrag voor/tijdens/na toernooi
*Laatkomers worden uitgeschreven, mits door overmacht en overleg met wedstrijdleiding. De wedstrijdleiding beslist wat te doen.

Spelers met uitsluiting 1 prijzengeld toernooi:

Op moment zijn er geen uitsluitingen.